Menu

AUDIOS

052 Shab e Juma Bayan [27 Dec 2007] شب جمعہ 2007 27 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:36:35     4.19 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
051 Shab e Juma Bayan [20 Dec 2007] شب جمعہ 2007 20 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:34:19     3.93 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
050 Shab e Juma Bayan [13 Dec 2007] شب جمعہ 2007 13 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:36:06     4.13 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
049 Shab e Juma Bayan [06 Dec 2007] شب جمعہ 2007 6 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:36:10     4.14 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
048 Shab e Juma Bayan [29 Nov 2007] شب جمعہ 2007 29 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:40:50     4.67 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
047 Shab e Juma Bayan [22 Nov 2007] شب جمعہ 2007 22 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:30:02     3.44 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
046 Shab e Juma Bayan [15 Nov 2007] شب جمعہ 2007 15 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:41:05     4.70 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
045 Shab e Juma Bayan [08 Nov 2007] شب جمعہ 2007 8 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:38:04     4.36 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
044 Shab e Juma Bayan [01 Nov 2007] شب جمعہ 2007 1 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:38:04     4.36 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
042 Shab e Juma Bayan [18 Oct 2007] شب جمعہ 2007 18 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:41:53     4.79 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
041 Shab e Juma Bayan [11 Oct 2007] شب جمعہ 2007 11 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:44:50     5.14 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
040 Shab e Juma Bayan [04 Oct 2007] شب جمعہ 2007 4 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:11:52     1.36 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
039 Shab e Juma Bayan [27 Sep 2007] شب جمعہ 2007 27 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:18:07     2.08 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
038 Shab e Juma Bayan [20 Sep 2007] شب جمعہ 2007 20 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:25:02     2.87 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
037 Shab e Juma Bayan [13 Sep 2007] شب جمعہ 2007 13 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:07:29     0.86 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
036 Shab e Juma Bayan [06 Sep 2007] شب جمعہ 2007 6 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:27:28     3.14 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
035 Shab e Juma Bayan [30 Aug 2007] شب جمعہ 2007 30 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     00:43:13     4.95 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
034 Shab e Juma Bayan [23 Aug 2007] شب جمعہ 2007 23 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     00:38:11     4.37 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
033 Shab e Juma Bayan [16 Aug 2007] شب جمعہ 2007 16 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     00:45:04     5.16 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
032 Shab e Juma Bayan [09 Aug 2007] شب جمعہ 2007 9 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     00:34:45     3.98 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
031 Shab e Juma Bayan [02 Aug 2007] شب جمعہ 2007 2 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     00:55:26     6.34 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
030 Shab e Juma Bayan [26 Jul 2007] شب جمعہ 2007 26 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     00:59:31     6.81 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
029 Shab e Juma Bayan [19 Jul 2007] شب جمعہ 2007 19 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     00:30:45     3.52 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
028 Shab e Juma Bayan [12 Jul 2007] شب جمعہ 2007 12 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     00:35:52     4.11 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
027 Shab e Juma Bayan [05 Jul 2007] شب جمعہ 2007 5 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     00:31:48     3.64 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
026 Shab e Juma Bayan [28 Jun 2007] شب جمعہ 2007 28 جون
  Sep 29, 2008     MP3     00:46:52     5.36 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
025 Shab e Juma Bayan [21 Jun 2007] شب جمعہ 2007 21 جون
  Sep 29, 2008     MP3     00:50:42     6.48 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
024 Shab e Juma Bayan [14 Jun 2007] شب جمعہ 2007 14 جون
  Sep 29, 2008     MP3     00:41:10     4.71 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
023 Shab e Juma Bayan [07 Jun 2007] شب جمعہ 2007 7 جون
  Sep 29, 2008     MP3     00:47:10     5.40 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
022 Shab e Juma Bayan [31 May 2007] شب جمعہ 2007 31 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     00:43:08     4.94 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
021 Shab e Juma Bayan [24 May 2007] شب جمعہ 2007 24 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     00:46:01     5.27 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
018 Shab e Juma Bayan [03 May 2007] شب جمعہ 2007 3 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     00:47:13     5.40 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
017 Shab e Juma Bayan [26 Apr 2007] شب جمعہ 2007 26 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     00:49:09     5.63 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
016 Shab e Juma Bayan [19 Apr 2007] شب جمعہ 2007 19 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     00:39:34     4.53 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
015 Shab e Juma Bayan [12 Apr 2007] شب جمعہ 2007 12 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     00:43:23     4.96 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
014 Shab e Juma Bayan [05 Apr 2007] شب جمعہ 2007 5 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     00:39:20     4.50 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
013 Shab e Juma Bayan [29 Mar 2007] شب جمعہ 2007 29 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     00:48:17     5.53 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
012 Shab e Juma Bayan [22 Mar 2007] شب جمعہ 2007 22 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     00:50:04     5.73 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
011 Shab e Juma Bayan [15 Mar 2007] شب جمعہ 2007 15 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     00:50:32     5.78 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
010 Shab e Juma Bayan [08 Mar 2007] شب جمعہ 2007 8 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     00:53:05     6.08 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
009 Shab e Juma Bayan [01 Mar 2007] شب جمعہ 2007 1 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     00:39:07     4.48 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
008 Shab e Juma Bayan [22 Feb 2007] شب جمعہ 2007 22 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:03:57     7.32 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
007 Shab e Juma Bayan [15 Feb 2007] شب جمعہ 2007 15 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     00:59:34     6.82 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
006 Shab e Juma Bayan [08 Feb 2007] شب جمعہ 2007 8 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     00:37:02     4.24 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
005 Shab e Juma Bayan [01 Feb 2007] شب جمعہ 2007 1 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     00:46:07     5.28 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
004 Shab e Juma Bayan [25 Jan 2007] شب جمعہ 2007 25 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     00:45:16     5.18 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
003 Shab e Juma Bayan [18 Jan 2007] شب جمعہ 2007 18 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     00:40:22     4.62 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
002 Shab e Juma Bayan [11 Jan 2007] شب جمعہ 2007 11 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     00:33:31     3.84 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
001 Shab e Juma Bayan [04 Jan 2007] شب جمعہ 2007 4 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     00:45:53     5.25 MB      Shab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)